Què és el CCPAE?

EL CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica) és l'organisme que regula i controla que els productes ecològics estan elaborats amb matèries primeres que siguin procedents de l'agricultura ecològica.

Tots els productes ODINEA porten el segell del CCPAE, que garanteix l'origen de les matèries primeres amb què estan elaborats.