Sèmola

La sèmola és el resultat de moldre la part dura del blat fins a aconseguir una farina gruixuda. També es pot obtenir d'altres cereals com la civada i el sègol, i també de l'arròs i del blat, aquests dos últims sense gluten. Serveix per elaborar diferents tipus de pasta, masses o altres plats com el cous cous. .